Fraai Lawaai

spelenderwijs muziek ontdekken

 

Fraai Lawaai is onderdeel van Kubus


 
 

Methodiek

Een belangrijk doel van de pilot Fraai Lawaai (2011-2013) is om de inhoud van het project overdraagbaar te maken. Onze kennis, ervaringen en expertise die we hebben opgedaan, delen we graag met u op deze pagina.

 

Werkmaterialen

Binnen de pilot Fraai Lawaai dienden diverse werkmaterialen als vertrekpunt waarmee onze muziekdocenten aan de slag gingen. De belangrijkste hiervan waren het boek ‘Coöperatief Leren in muziek’ van Frits Evelein, en de Methode 'Moet je Doen-Muziek' van Meesters in Muziek. 

 

Documentaire Fraai Lawaai

Via de documentaire Fraai Lawaai willen we u inzicht geven in hoe instrumentaal muziekonderwijs in de praktijk vorm kan krijgen. Welke actoren spelen hier een rol in? (kinderen, ouders, leerkrachten, muziekdocenten, organisatie). Hoe werkt de door ons bedachte methodiek in praktijk? Welke dynamiek levert het op in een school? Wat vinden de kinderen zelf van hun muzieklessen? De opnames van de documentaire zijn gemaakt op PCBS Driestromenland tijdens het schooljaar 2012-2013. De documentaire is hier te bekijken. 

 

Werkvormen groep 1-4 en Reader Co-Teaching 

Een belangrijk onderdeel in de pilot Fraai Lawaai was het muzikaal coachen van leerkrachten in de groepen 1 t/m 4. Het betrof hier zowel het aanleren van muzikaal didactische vaardigheden, als het geven van inzicht hoe je door middel van coöperatieve werkvormen verdieping kunt geven aan muzieklessen. Het resultaat is een praktische werkreader, waarmee een AMV docent tools krijgt om leerkrachten te coachen op het gebied van muzikale vaardigheden en cooperatief leren. Een aantal van deze tools hebben wij tevens gefilmd. Deze praktische werkvormen zijn hier te bekijken.  

 

Voorbeeldlessen groep 5-7

Onze muziekdocenten hebben instrumentale voorbeeldlessen ontwikkeld die aansluiten op de lesstof in de methode Moet Je Doen-Muziek. Het idee is simpel. De leerkracht geeft een les uit Moet Je Doen-Muziek. Een paar dagen later komt de muziekdocent op bezoek in de klas. Die gaat verder met waar de leerkracht gebleven is en zorgt voor muzikale verdieping van de les vanuit een echt instrument. In totaal zijn er 106 voorbeeldlessen ontwikkeld voor de groepen 5, 6 en 7, op dwarsfluit, trompet, gitaar, accordeon, viool en keyboard. Deze zijn hier te downloaden.  

Methodiek

 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies